C 3.1

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

[... Skythinos ... o lyře:]


1     ... tím se Diu podobá

       krásný Apollón, že lyrou začátek i konec dá

3     všemu, za tepátko má on slunce jasný paprsek.Skythinos, Jamby Peri feseós, fr. 1 West = Plútarchos, De Pyth. orac. 17, 402 A 10 - B 1