B 130

 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

[Není vhodné žertovat tak, aby ses sám stal směšný.]

 


 
Gnomologium Monac. lat. I, 19, E.Woelfflin, Caecilius Balbus, Basileae 1855, p. 19