B 129

 Kahn
XXV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Pýthagorás, syn Mnésarchův,

provozoval zkoumání nejhorlivěji ze všech lidí,

a vybrav si tato sepsání,

vytvořil si svoji moudrost: mnohoučenost, zběhlost ve špatnosti.

 


 
Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 6