B 107

Kahn XVI

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Špatnými svědky jsou lidem oči a uši,

když mají barbarské duše.

 


 
Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 126 (= A 16)


       [Špatné jsou oči a uši nerozumných lidí,
       kteří mají barbarské duše.]

Stobaios, Anthologium III, 4, 54