B 105

 Kahn
XXIII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

[Na základě tohoto verše Hérakleitos o Homérovi říká, že byl astrolog;

a rovněž na základě veršů:

„Osudu svému, jak mním, však žádný neujde člověk

ať jest vzácný či nízký, jak jednou zrodí se na svět." ‹ Il. VI, 488-9› ]

 


 
Scholia in Iliadem ad XVIII, 251 (AT) k verši:

„Byl též Hektorův druh, vždyť jedné se zrodili noci."