B 101

 Kahn
XXVIII

Na další zlomek podle poøadí ZK

Na index
èíslování
zlomkù

 Komentáø
   Scholia ZK

Øecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

Prohledal jsem sebe sama.

 


 
Plútarchos, Adversus Colotem 20, 1118 C
Iúliános, Orationes VI, 1085 A
Suidás, Lexicon, heslo Postoupos
Plótinos, Enneades V, 9, 5, 29
(Verze: Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX 1, 5 = A 1, 5


Verze pøekladu (gnómický aorist):

1     Hledám sebe sama.


1     [Prohlašoval, že vyhledal sám sebe a nauèil se všemu sám od sebe.]

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX 1, 5 = A 1, 5