Hérakleitos
B 49

 Kahn LXIII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Jeden je pro mně za tisíce, když je nejlepší.

 


 
Galénos, De dignitate pulsibus VIII, 773 Kühn (jen po „tisíce")
Theodóros Prodromos, Epistulae I, 20 (p. 1240A Migne)
Olympiodóros, In Gorgiam 20, 7


       Jeden, pokud je nejlepší.

Symmachus, Epistulae IX, 115