Hérakleitos
B 6

Kahn
XLVIII A, B

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

[Je zřejmé, že podle Hérakleita]                                                       (Kahn XLVIII B)

i Slunce je nejen každý den nové,

ale [že je ustavičně] vždy nové.

 Aristotelés, Meteorologica II, 2, 355 a 141     [S tím přece souhlasí i Hérakleitos, který praví, že]

       i Slunce neustále vzniká.Plótinos, Enneades II, 1, 2, 11   
Kahn XLVIII B:

       [Ti, kdo se ‹filosofie› vůbec dotýkají, jsou chlapci ... ke stáru pak
       kromě několika málo
pohasínají mnohem více než Hérakleitovo Slunce,
       až na to, že se už znovu nevzněcují.]

Platón, Respublica VI, 498 A