A 17

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

Hérakleitos říká, že duše opouštějící tělo se navrací k duši veškerenstva, se kterou je stejnorodá.

Aetios Placita philosophorum IV, 7, 2 = De placitis reliquiae (Theodoreti et Nemesii excerpta) p. 392, 5-8 Diels


 
Plótinos, Enneadés IV,8, 1 (= B 84)


Iamblichos, De mysteriis egypt. 1, 11 (= B 68)