A 1a

 Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

Hérakleitos, syn Blosónův nebo Bauberův, podle některých pak Hérakinův:
Efesan, přírodní filosof, který byl nazván „Temný". Neučil se u žádného z filosofů, ale stal se filosofem díky přirozenosti a úsilí. Když onemocněl vodnatelností, nevydal se lékařům, kteří o něj chtěli pečovat, ale sám se celý natřel hnojem a nechal se na slunci sušit. Když tak ležel, přišli psi a roztrhali ho. Jiní zase říkají, že zemřel zasypaný pískem.
Někteří tvrdí, že poslouchal Xenofana a pýthagorejce Hippasa. Vrchol jeho dospělosti byl v 69. olympiádě, v době vlády Dáreia, syna Hystaspova. Napsal toho mnoho básnickým způsobem.
Viz též „Délský potápeč".
(Heslo „Délský potápeč" zpracovává Suidás podle podání Díogena Laertia XI, 22 - viz
A 4.)

Suidás, Lexikon, heslo Hérakleitos