A 1

Scholia ZK

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

Tento souborný referát představujeme vcelku, s možností přístupu na jeho části (a také jako soubor rtf).
( Řecký text  - rtf )

 

Číslo odstavce

    Téma

 

 

1,  2,  3

Život, povaha, názory, politkka, legendy o smrti

4

Díogenův epigram, další legendy o smrti

5,  6

Život, povaha, spis, styl, hérakleitovci

7

Shrnutí nauky

8,  9,  10,  11

Referát o nuace: proměny ohně

12

Sókratovo vyjádření (Eurípidés, Kratés): Potápěč

13,  14

Falsa korespondence mezi Dáreiem a Hérakleitem

15

Interpretační tradice

16

Epigramy na Hérakleita

17

Pět jiných Hérakleitů

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 - 17

V tomto Díogenově referátu o Hérakleitovi referátu je pramen zlomků B 40, B 41, B 42, B 43, B 44, B 45, B 46, B 121 v jejich kontextu zachování a paralela zlomku B 90. Dále tam jsou verze, parafráze nebo analogie zlomků B 3 (dvakrát), B 8, B 31, B 50, B 51, B 60, B 67, B 80, B 90, B 91, B 99, B 100, B 101, B 126b, B 137 nebo jejich částí.

(Z jiného místa téhož spisu je vybrán také zlomek A 4 / 3 s podobenstvím "Délského potápěče".)