Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče

 


 

Použité překlady a práce


    Uvádíme zde nejen překlady a práce citované, ale i pouze zohledněné nebo použité při práci na vlastních překladech a při komentování. Některé z nich jsou v této práci citovány v úpravě, která se snaží respektovat zdejší kontext a překladatelský postup našeho překladu. Řazeno podle chronologie původních autorů.

 

Slovník antické kultury, sestavili spolupracovníci Antické knihovny, Praha, Svoboda 1974

 

Homéros: Ilias; Praha, Laichter 1942. Odysseia; Praha, Laichter 1943

přel. Otmar Vaňorný

- Odysseia; Praha, Plzák 1945

přel. Vladimír Šrámek

 

Hésiodos - Hésiodos: Zpěvy železného věku; Praha, Antická knihovna (prémie) 1990

přel. Julie Nováková

 

Nejstarší řecká lyrika; Praha 1945

přel. Ferdinand Stiebitz

Nejstarší řecká lyrika; Praha, Antická knihovna 1981

přel. Radislava Hoška (Skythinos) aj.

 

Předsokratici obecně - Zlomky předsokratovských myslitelů; Praha 1944, 1962, 1990

přel. Karel Svoboda

 

Pýthagorejci - Pýthagorás ze Samu; Praha, Trigon 1999 - obsahuje překlady:

Porfyrios, Život Pythagorův, přel. Václav Bahník

Jamblichos, Život Pythagorův (ukázky), přel. Václav Bahník

Zlomky starších pýthagorejců, přel. Zdeněk Kratochvíl

 

Hippokratés - v Július Špaňár, Herakleitos z Efezu; Bratislava, Tatran 1985

přel. Július Špaňár

Hippokratés - v Hynek Bartoš, Duše a tělo (doktorská práce, dosud nepubl.)

přel. Hynek Bartoš

 

Skythinos z Teu - v Nejstarší řecká lyrika; Praha, Antická knihovna 1981

přel. Radislav Hošek

 

Parmenidés - v Edward Hussey: Presokratici; Praha, Rezek 1997

přel. Martin Pokorný

 

Empedoklés - pracovní verze zatím nepublikovaného překladu (zatím jen: Tomáš Vítek: Empedoklés - studie; Praha, Herrmann a synové 2001)

přel. Tomáš Vítek

 

Aischylos - Oresteia; pracovní překlad (publikován jen na fysis.cz) pro básnický překlad Petra Borkovce (v programu Národního divadla; Praha 2002)

přel. Matyáš Havrda

 

Sofoklés - Král Oidipús; Brno, Větrné mlýny a HaDivadlo 1999

přel. Matyáš Havrda (a výsledný básnický překlad Petra Borkovce)

- Sofoklés: Tragédie; Praha, Antická knihovna 1975

přel. Ferdinand Stiebitz, Václav Dědina, Radislav Hošek

 

Eurípidés: Héraklés a jiné tragédie; Praha, Antická knihovna 1988

přel. Jiří Klier, Helena Kurzová

- Hippolytos a jiné tragédie; Praha, Antická knihovna 1986

přel. Rudolf Mertlík, Dana Slabochová

- Trojanky a jiné tragédie, přel. Ferdinand Stiebitz, Rudolf Mertlík, AK, Praha; Svoboda, 1978

 

Platón - téměř všechny dialogy vydalo v meziválečné době v Praze nakl. Laichter; reprinty po r. 1990 v nakl. Oikúmené

přel. František Novotný

Dialog Ústava také: Praha, Antická knihovna 1993; přel. Radislav Hošek

 

Aristotelés: Metafysika; 1946. Rétorika; 1948

přel. Antonín Kříž

Aristotelés: Člověk a příroda (O vzniku a zániku, O duši, Malá přírodovědná pojednání...); Praha, Antická knihovna 1984

přel. Antonín Kříž, Milan Mráz

 

Filochoros - ukázka v: Anna Świderková, Tvář helénistického světa; Praha 1983

 

Theofrastos - Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze; Warszawa, PWN 1963

přel. Izidora Dambska

 

Kleanthés z Assu - Hymnus na Dia, v: Řecká lyrika; Praha, Melantrich 1945

přel. Ferdinand Stiebitz

 

Arátos - Arátos, Jevy na nebi, in: Hvězdy, hvězdáři, hvězdopravci, přel. Radislav Hošek, Prémie AK, Svoboda, Praha, 1986, s. 39-62

 

Cicero - Cicero, Marcus Tullius, Tuskulské hovory, přel. Václav Bahník, AK, Svoboda, Praha, 1976

 

Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Praha, Antická knihovna 1975

přel. Rudolf Kuthan

 

Plútarchos: O delfském E; Praha, Herrmann a synové 1995

přel. Radek Chlup

- O klidné mysli;

přel. Ferdinand Stiebitz

 

Pausaniás: Cesta po Řecku I-II; Praha, Svoboda, Antická knihovna 1973

přel. Helena Businská

 

Lúkianos: Pravdivé výmysly, Praha, Odeon 1983

přel. Václav Bahník

 

Naasejský traktát - v: Píseň o perle; Praha, Vyšehrad 1986, 1998

přel. Petr Pokorný

 

Tatianos - pracovní překlady ukázek, nepublikováno

přel. Matyáš Havrda

 

Kléméns Alexandrijský - Pobídka Řekům, přel. Matyáš Havrda, Praha, Herrmann a synové, 2001

 

Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů; Pelhřimov, Nová tiskárna 1995

přel. Antonín Kolář, ed. Dušan Machovec

 

Plótínos: Sestry duše; Praha, Rezek 1995

přel. Petr Rezek

 

Porfyrios: Jeskyně nymf; Praha 1922; reprint: Olomouc, Per agrum 1993

přel. Jaroslav Matoušek

Život Pythagorův, přel. Václav Bahník - viz Pýthagorás ze Samu; Praha, Trigon 1999

 

Jamblichos: List Anebona Egypťana; Olomouc, Per agrum 1922 (reprint)

přel. Jaroslav Matoušek

Život Pythagorův (ukázky), přel. Václav Bahník - viz Pýthagorás ze Samu; Praha, Trigon 1999

 

Eusebios - Eusebius Pamfili, Církevní dějiny, přel. J.J. Novák, Praha: Česká katolická charita, 1988

 

Kahn Charles H. - také v: PomFil 11 - Kosmos a živly; Praha, Oikúmené 1992  

Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče