Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče

 


 

NEJSTARŠÍ DOKLADY HÉRAKLEITOVA VLIVU  -  ZLOMKY C

Všechny texty, které edice Diels-Kranz uvádí jako „imitace Hérakleita", tedy zlomky značené jako „Hérakleitos C", doplněno.

    ZATÍM JSOU PŘÍSTUPNÉ PŘES ÚVODNÍ STRÁNKU HÉRAKLEITA 

    nebo přes starší přímý rozcestníkC 1 = Hippokratés, De victu I,3-24 (De diaeta I-IV, ed. É. Littré) = Části obsáhlého hippokratovského spisu O životosprávě (Peri diaités)

C 2 = Hippokratés, De alimento, ed. É. Littré = Vybrané výroky hippokratovského spisu Peri trofés, O výživě:

C 3  Pod tímto označením edice Diels-Kranz podivuhodně sdružuje 2 zlomky Skythinovy (u Plútarcha a u Stobaia), Kleanthův Hymnus na Dia a zlomek Lúkiánovy Dražby životů:

C 3.1. = Skythinos z Teu, Iamboi peri fyseós, Fragment 1 West = Plútarchos, De Pythiae oraculis 17,402a10-b1 W. Sieveking

C 3.2. = Skythinos z Teu, Iamboi peri fyseós, Fragment 2 West
(Jiná verze je ovšem je u Stobaia, Anthologium I,8,43, p. 108,6 W. - a ještě jinak čte Diels Kranz podle Wilamowitze)

C 3.1.+2. Ppodle souvislého Westova čtení (M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2. Oxford, Clarendon Press, 1972)

C 3.3. Žádnou položku C 3.3. edice Diels-Kranz neuvádí!

C 3.4. = Kleanthés z Assu, Hymnus, fr. 537,3-9 von Arnim (u Stobaia I,12, p. 25 W.)

C 3.5. = Lúkiános, Vitarum auctio 14,4-28 (překlad Václava Bahníka) 

Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče