Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče

     ZLOMKY HÉRAKLEITOVY ŘEČI


Všechny zlomky, které vydání Diels-Kranz uvádí jako „přímé" (B), a některé jejich další verze: český překlad, originální řecký (nebo latinský) text, kritický aparát, prameny.

 

     ZATÍM JSOU PŘÍSTUPNÉ PŘES ÚVODNÍ STRÁNKU HÉRAKLEITA 

    nebo přes starší přímý rozcestník 

Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče