Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče

 


 

    VÝKLAD VŠECH ZACHOVANÝCH ZLOMKŮ HÉRAKLEITOVY ŘEČI

V této nejobsáhlejší kapitole podáváme výklad všech zlomků, které edice Diels-Kranz označuje jako „přímé". Zvolené pořadí se snaží usnadnit pochopení. Úplný text v pořadí Diels-Kranz nalezne čtenář v kapitole „Zlomky B", a to i s originálními předlohami, údaji o zachování a s kritickým aparátem.

Výklad zohledňuje interpretačně významná různočtení rukopisů, upozorňuje na konjektury, tedy na přijímané filologické úpravy textu a také na varianty textu u jiných citujících autorů. Zohledňuje i významnější parafráze nebo obsahové analogie. Tím jsou do výkladu zahrnuty i mnohé zlomky, které edice Diels-Kranz uvádí jako „nepřímá svědectví" (A), imitace (C), nebo které neuvádí. Jejich překlady i texty v originálním jazyce a některé další údaje nalezne čtenář v patřičných kapitolách.

K orientaci v této kapitole je možné použít i některý z rejstříků (viz Přílohy), například podle pořadí číslování Diels-Kranz nebo jiného. Na následující stránce nabízím obsah v pořadí podávaného výkladu.

ZATÍM  JE  MOŽNÉ  POUŽÍT  TENTO  STARŠÍ  ROZCESTNÍK

a pak pole "komentář" v záhlaví každého zlomku 

Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče