Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče


 

DÉLSKÝ POTÁPĚČ

K HÉRAKLEITOVĚ ŘEČI


Zdeněk Kratochvíl

Podrobný obsah:

a taky .PDF
 

(na stručný obsah     - a taky .PDF

(titulní listy     - a taky .PDF)

 

ÚVOD     - a taky .PDF

Proč právě Hérakleitos

Pomluvy: Temný, vzteklý a plačtivý

K metodě tohoto výkladu

Návod k použití

 

HÉRAKLEITOS - OSOBA, ŽIVOT A DÍLO     - a taky .PDF

Povaha doxografie

Životopis u Díogena Laertia

Odstoupivší král

Vědoucí nevědění podivného mladíka

V azylu Artemísia

Spis jako dar Artemidě

Stará podání o spisu

Epigramy na Hérakleita

Anekdoty o nemoci a smrti

Efesos

Představa

 

PŘED HÉRAKLEITEM     - a taky .PDF

Starší autoři relevantní pro pochopení Hérakleita

  Epici a mytografové
  Lyrici
  Sedm mudrců
  Miléťané
  Pýthagorás
  Xenofanés

Linie myslitelů před Aristotelem

Hypotéza Díogena Laertia

Synopse nejvýznamnějších myšlenek předplatoniků

Rozdíly italské a iónské větve

Hérakleitovo místo v řecké filosofii před jejím vznikem

Anaximandros a Hérakleitos

Oheň

Hippasos - pýthagorejská mezihra?

 

HÉRAKLEITŮV SPIS - ZACHOVÁNÍ, POVAHA, ŽÁNR     - a taky .PDF

Zachované zlomky textu

  „Přímé" zlomky - B
  Nepřímé zlomky - A
  „Falsa a imitace" - C

Souvislý text, nebo jednotlivé aforismy?

Peri fyseós?

Archaická protověda nebo fyziologie?

Filosofie nebo mýtus?

 

VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY HÉRAKLEITOVY ŘEČI     - a taky .PDF

Próza bez novotvarů

Slovesné tvary v roli základních výrazů

Chiasmus

„Nadpis" nad chiasmem

Příslib definice

Souřadně vyslovené opaky

Ambivalentní vazba středního členu věty nebo výroku

Potrojná struktura výroku

Tři slovesa ve výroku

Dvě slovesa ve výroku

Totéž sloveso na začátku a konci výroku

Aliterace a spodobnění

Etymologie a podoby slov

Relační výroky, lidské (a jiné) hledisko

Jiná přirovnání

Protiklad singuláru a plurálu

Pejorativní význam samotného plurálu

Kritika někoho jmenovaného

Citace staršího autora

Citace nebo využití úsloví a anekdoty

Sapienciální řeč

Gnómický aorist

Paradox, konflikt s obvyklým míněním

Náboženské výrazy, tituly a atributy

Výroky o koloběhu živlů nebo duše

Příslib diairese?

„Negativní logika"

Otázka

Vyslovení nároku

Podmínkový výraz

 

VLASTNOSTI ŽÁNRU HÉRAKLEITOVY ŘEČI     - a taky .PDF

Užívaná slova, „výrazy" a jejich precizace

Hnízdování výroků a prostupování těchto skupin

Precizace výrazů

Nelinearizovaný text

Dobrodružství zkušenosti a myšlení

Nadřazenost mluvčího a nadřazenost řeči nad naslouchajícím

Hérakleitova Řeč a intence filosofie

Ukazující řeč

 

PŘEDBĚŽNÝ NÁČRT VÝZNAMOVÝCH POLÍ     - a taky .PDF

Řeč a smysly

Řeč a lidská orientace

Řeč - logos

Řeč a Osud

Protiklady

Probuzení, smrt a život, dospělost

Běžní lidé (Hérakleitova politická filosofie)

Plápolání ohně, cykly světa a božská hra

Duše

Astrologie

Výkladové pořadí přímých zlomků a jejich stručný obsah

 

VÝKLAD VŠECH ZACHOVANÝCH ZLOMKŮ HÉRAKLEITOVY ŘEČI     - a taky .PDF  (1,2 MB)

Zlomky B v pořadí snad vhodném k výkladu

    Na rozsestník výkladů jednotlivých zlomků

 

INTERPRETI HÉRAKLEITA, OZVĚNY A ANALOGIE     - a taky .PDF

Hippokratovský korpus

Skythinos

Hérakleitovci a Kratylos

Platón

Stoici

Filón a Kléméns Alexandrijský

Plútarchos

Díogenés Laertios

Analogické obrazy - Řecko, gnóse a Východ

 

VŽDY PLATNÁ ŘEČ     - a taky .PDF

Dobová záležitost konce archaické epochy nebo výstřednost?

Zakotvenost v náboženství nebo anarchie?

Hérakleitovská teologie

Osud nebo svoboda?

Soukromý dovětek

 

ZLOMKY HÉRAKLEITOVY ŘEČI (ZLOMKY B) ve verzi tiskem vydané (2006 / XII)     - a taky .PDF  (231 kB)

ZLOMKY HÉRAKLEITOVY ŘEČI (ZLOMKY B) - INOVOVANÁ VERZE (2008):

Bilingva s kritickým aparátem v pořadí zlomků Diels-Kranz   - a taky .PDF

    Pouze český překlad zlomků B     - a taky .PDF

    Na rozsestník jednotlivých zlomků B

 

DOXOGRAFIE K HÉRAKLEITOVI (ZLOMKY A) ve verzi tiskem vydané (2006 / XII)     - a taky .PDF

ZLOMKY HÉRAKLEITOVY ŘEČI (ZLOMKY A) - INOVOVANÁ VERZE (2008):

Bilingva v pořadí Diels-Kranz     - a taky .PDF

    Pouze český překlad zlomků A     - a taky .PDF

    Na rozsestník jednotlivých zlomků A

 

NEJSTARŠÍ DOKLADY HÉRAKLEITOVA VLIVU (ZLOMKY C) ve verzi tiskem vydané (2006 / XII)     - a taky .PDF (Bilingva v pořadí Diels-Kranz)

Rozcestník českého překladu zlomků C     - a taky zlomky C česky .PDF

 

SCHÉMA KOLOBĚHU PŘIROZENOSTÍ VE SVĚTĚ     - a taky .PDF

 

PŘÍLOHY

O autorech, díky kterým máme Hérakleitovy zlomky zachovány     - a taky .PDF

Soupis autorů a zlomků     - a taky .PDF

Použité překlady     - a taky .PDF

Výběrová bibliografie     - a taky .PDF

 

REJSTŘÍKY

Obsah výkladů zlomků B podle číslování Diels-Kranz     - a taky .PDF

Rejstřík míst, kde jsou vykládány zlomky A nebo C     - a taky .PDF

Významné výrazy a jména v Hérakleitových zlomcích - řazené česky     - a taky .PDF

Nejvýznamnější výrazy v Hérakleitových zlomcích - řazené řecky     - a taky .PDF

Jmenný rejstřík k výkladu     - a taky .PDF

Převod Diels-Kranz / Diels (starší číslování); Kahn; Marcovich; Robinson; Bywater     - a taky .PDF

Převod Diels (číslování starších edic) / Diels-Kranz     - a taky .PDF

Převody Kahn / Diels-Kranz   - a taky .PDF;   Marcovich / D-K;   Robinson / D-K;   Bywater / D-K

Transkripce a zkratky    - a taky .PDF 

Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče