Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče


 

D É L S K Ý   P O T Á  P Ě Č

K   H É R A K L E I T O V Ě   Ř E Č I

 

(Délský potápěč pro ty, kdo se potápějí až do krajnosti)

 

Anaxagorás z Klazomen říká, že cílem života je nazření
a z toho plynoucí svoboda;
Hérakleitos z Efesu však, že zalíbení (
nebo: uspokojení).

Kléméns Alexandrijský, Stromata II,130 (Hérakleitos A 21)

 

 

Ve svém spise se občas vyjadřuje jasně a srozumitelně, takže i největší omezenec jej může snadno pochopit a povznést svou duši;
stručnost a pádnost výkladu je totiž neporovnatelná.

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX,7 (Hérakleitos A 1,7)

 

 

 

Zdeněk Kratochvíl

Praha - Efesos - Délos

1979 až 2003

 

 

 

 

Věnováno mé milé Marii za dvacetiletou trpělivost s „Ním" (tj. Hérakleitem)
tedy s mým zakoukáním do hájemství Máie a Artemidy
jako hermovské výkupné jim všem.

 

Poděkování patří také řadě přátel, nejvíc pak učitelům a studentům Přírodovědecké i Filosofické fakulty UK
za nápady, kritiku i shovívavost se mnou. 

Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

Pokračovat další částí Potápěče