Posudek oponenta postupové práce pana

Odřeje Prcína:

O   p o v a z e   s n u


Tato práce mě mimořádně zaujala, a to jak svojí hodnotou filosofickou, tak svěží povahou nápaditého a zdánlivě jen lehce psaného textu. Zatímco někteří volí styl zdůrazňující střípky učeností, zvolil autor krásnější možnost (viz Platón) svébytného vstupu do filosofie. Tato volba je u školní práce samozřejmě vždy riskantní, neboť nezdůrazňuje školometnou snahu. Podstoupení tohoto rizika však považuji za velmi šťastné. V tomto případě je navíc zcela jasné, že práce byla nejen dobře formálně zvládnuta, ale že byla umožněna prozkoumáním rozsáhlého zázemí textů řady autorů od Hérakleita po téměř současnou dobu. Dokonce: ač jsem v zásadě skeptický vůči „systematickému" filosofování, tak mě právě tato práce přesvědčila, že je díky zvládnutí historického materiálu tradice - a zvláště díky autentickému přístupu - dobře možné.

Za zvlášť zajímavé považuji pojetí metafyziky jako typu myšlení, které hledá „důkaz" o tom, že právě bdíme (s.2). Dobře je postižena řada poměrně tradičních hledisek: přítomnost zakoušíme vždy jako bdící (s.4), pochybnost o bdění je epoch, sen relativizuje privilegovanost subjektu (s.6). Velmi mě zaujalo pojetí světa, které by stálo za podrobnější rozpracování: právě nahodilost činí svět světem (s.7) usínání není přecházení ze světa do světa, usínání je pouze odcházení ze světa (s.18), svět, vědomí a tělo tvoří nedílný svazek (s.19). Dobře funguje i autorovo rozlišení tělovosti a trělesnosti (s.14).

Mám jen jednu připomínku, a to spíše doplňující: Spánek jako „učení se smrti" se mimo odkazy uvedené v poznámkách významně vyskytuje ještě u Démokrita (nebo pseudo-Démokrita?).

Na závěr děkuji autorovi za příjemné poučení a zprostředkování „dobrodružství sebepoznání".

Práce splňuje všechny předpoklady kladené na postupovou práci. Proto ji doporučuji k přijetí a navrhuji, aby byla hodnocena jako v ý b o r n á.

P.S. Autor tuto práci sice prezentuje na internetu, nicméně bych doporučoval její vydání v tradiční podobě brožůrky, neboť se mu povedlo krásné přemostění mezi učeností a půvabem.

V Praze 22.5.1998.

Zdeněk Kratochvíl Zpátky na
posudky

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz