Posudek vedoucího magisterské práce

Josef Kružík:

Plútarchova filosofická reflexe eschatologie

podle spisu De facie quae in orbe lunae apparet

Posudek této výborné práce bohužel zrovna nemám po ruce.Zpátky na
posudky

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz