Mé kurzy na FF od začátku


 

1989/1990 jen letní semestr, pro katedru věd o antickém starověku (nyní Ústav pro klasickou archeologii)

     - Prolínání světů (Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky)
 

1990/1991 pro katedru filosofie (nyní Ústav filosofie a religionistiky)

     - Prolínání světů

1991/1992

     - momentálně nevím, možná najdu a dodám
 

1992/1993

     - momentálně nevím, možná najdu a dodám
 

1993/1994

     - Proud proměn a vědomí

     - Archaická moudrost a sókratovské Dobro
 

1994/1995

     - Archaická moudrost (ZS)

     - Sókratovské Dobro (LS)

     - Prameny novoplatonismu

     - Překladatelský seminář středoplatónské filosofie
 

1995/1996

     - Platón: duše, Erós, Dobro

     - Hérakleitos
 

1996/1997

     - Předsókratici

     - ještě něco, teď zrovna nevím, co
 

1997/1998

     - Hérakleitos

     - Seminář o vztahu filosofie a náboženství

     - Filosofická interpretace Janova evangelia
 

1998/1999

     - Uvedení k filosofii

     - Filosofie a náboženství

     - Antické křesťanství

     - Diplomní seminář religionistiky

     - "Podseminář" religionistické topografie (= pokusný běh Řeckých obrázků)
 

1999/2000

     - Uvedení k filosofii

     - Hérakleitos jako náboženský myslitel

     - Fenomenologie náboženství

     - Janovo evangelium a konstituce církevního křesťanství

     - Diplomní seminář religionistiky
 

2000/2001

     - Uvedení k filosofii

     - Předsokratici

     - Antické křesťanství

     - Diplomní seminář religionistiky


2001/2002

     - Uvedení k filosofii

     - Předsokratici

     - Fenomenologie náboženství

     - Řecké obrázky


2002/2003

     - Uvedení k filosofii

     - Hérakleitos

     - Řecké obrázky


2003/2004 

     - Uvedení k filosofii

     - Předsokratici
 


Poslední aktualizace: 29. 8. 04

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku