Pro Ústav filosofie a religionistiky

Filosofické fakulty UK

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(Poslední aktualizace:  30. 9. 05)
 

Zpátky na
domovskou stránku
fysis.cz

 


 Školní rok 2005 /06

Pro FF budu mít po oba semestry tyto 3 kurzy (zůstávám na poloviční úvazek):

Uvedení k filosofii

Předsokratici

Řecké obrázky pro pokročilé
 

Konzultační hodiny:  Středa od 13:20 do 14:50 v místnosti 225m.

Je možné se domluvit taky na jiný čas, nejlíp e-mailem:
zde@fysis.cz, nebo za mnou zajít na Přírodovědu.
Nepravidelné výpadky oznamuju na těchto stránkách v rubrice
Vzkazy.Předsokratici   Úterý od 10:50 v místnosti 225V, nám. Jana Palacha, Praha 1

I. Zimní semsestr:

"Filosofie" před Platónem? Zachování textů, prameny; žánry textů, základní výrazy. Povaha doxografie; otázka spojitosti archaického myšlení. Hypotéza Díogena Laertia o iónské a italské větvi. Základní myšlenkové linie a postavy.

Problémy interpretace: iluze "počátků", "pralátky", "substance" "rozumu" apod. Možnosti rekonstrukce původních myšlenkových obrazů. Rovnováha v cyklu, protiklady, přirozenost, živly, osud, řeč, mysl, jedno, božství, kritika lidového náboženství, případy moralizace.

Epika, lyrika a proměny archaického výtvarného umění.

Žánrové rysy, výkladové obrazy a příklady "nauky" významných myslitelů:

mudrci, Miléťané, Xenofanés, Díogenés z Apollónie, pýthagorejci archaické doby.

(Texty a poznámky jsou na fysis.cz v rubrice Předsokratici.)

II. Letní semestr:

Žánrové rysy, výkladové obrazy a příklady "nauky" významných myslitelů:

Hérakleitos, hippokratovské spisy, Skythinos, Parmenidés.

Proměny myšlení a výtvarného umění v raném -5. st., "osvícenectví klasické doby".

Zénón Elejský, Melissos, Empedoklés, Anaxagorás, sofisté, pýthagorejci klasické doby, Démokritos.

Proměna myšlení a vznik filosofie pod tímto jménem: Sókratés a Platón.

 

Řecké obrázky pro pokročilé   Středa od 10:50 v místnosti 225m, nám. Jana Palacha, Praha 1

Pokročilý seminář pro malý počet zájemců.
Smyslem je společná práce při popisu fotodokumentace i hledání významových souvislostí (náboženství, včetně překryvů; písemné památky; novodobá bibliografie i web).
Předpokládá buď absolvování předchozího cyklu nebo pokročilejší posluchače oborů jako např. religionistika, klasická archeologie, dějiny umění.
Práce s databází na ufaridb.ff.cuni.cz.
 

Uvedení k filosofii - přibližně opakování loňského běhu -   Středa od 9:10 v posl. 131, nám. Jana Palacha, Praha 1
Verze dosavadního kurzu pro studenty FF, ale jiných oborů než filosofie. Zkouška už jenom u přednášejícího, ať už písemně nebo ústně .
Literatura ke zkoušce:
   Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, nakl. Oikúmené, Praha 2000
   Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, nakl. Hermann a synové, Praha, několi vydání v průběhu 90. let
   (Individuálně je možné domluvit jinou sadu literatury podobné úrovně a rozsahu.)
Témata přednášek:
Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, nikoliv chronologické, přesto časté odkazy na „dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování moudrosti?
Splňuje celofakultní povinnost filosofie.
Podrobný sylabus kurzu! - a taky v podobě .RTF
 

Kurzy Hérakleitos a Řecké obrázky hodlám v nových verzích nabízet zase až v příštím roce (2006 / 07).


Moje nabídka na FF z roku 2004 / 05

Moje nabídka na FF z roku 2003 / 04

Moje nabídka na FF z roku 2002 / 03

Moje nabídka na FF z roku 2001 / 02

Moje kurzy na FF v letech 1990 až 2000


Odkaz na oficiální stránky Ústavu filosofie a religionistiky UK FF: ufar.ff.cuni.cz

(Tam je díky vzorné péči hodně věcí užitečných pro studenty,
včetně průběžně aktualizované verze celého rozvrhu)

E-mail sekretriátu ústavu:  
ufar@ff.cuni.cz


Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz