Artemis jako paní fysis na archaické nádobě, Národní archeologické museum v Athénách

Pro Ústav filosofie a religionistiky

Filosofické fakulty UK

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
(Poslední aktualizace:  8. 2. 02)

Archaický pohárek pro vítěze atletických závodů, museum na athénské AgořeMoje práce na FF UK
     Práce studentů a posudky prací
Konzultační hodiny a adresy
Moje kurzy na FF v roce 2001/02 (včetně anotací, rozvrhu a odkazů na syllaby):
     Uvedení k filosofii
     
Předsokratici
     
Fenomenologie náboženství
     
Řecké obrázky
     
Duše u raných presokratiků (spolu s Hynkem Bartošem)
Anotace a syllaby v podobě textových souborů .rtf
Informace a odkazy

Na Filosofické fakultě učím od jara 1990 (viz životopis). Je to pokus o to, jestli je možné spojit sdělování jakéhosi osobního vhledu se školní prací. Tedy: Jestli je možné sdělovat něco ze svého pochopení světa takovým způsobem, aby se posluchačI dozvěděli něco obecněji užitečného než jenom moje mínění; aby přitom měli příležitost pocvičit se ve školním řemesle, ale nezapoměnli tak úplně na to, k čemu že to řemeslo je.

Práce studentů      Moje posudky      Mé kurzy na FF v minulých letech     Platový výměr

Kurzy letního semestru začínám v týdnu od 18. 2. 2002 !


Moje konzultační hodiny: Pátek 9:10 až 10:40 v místnosti 225m

Platí po celý rok - ne jenom v období přednášek - výjimku ohlašuji v rubrice Vzkazy.
Telefon do této místnosti: 216 19 356 (velice nerad telefonuju, dávám přednost osobnímu setkání nebo E-mailu)
(Tento telefon a vůbec místnost sdílím s tajemníkem ústavu, slovutným novoplatonikem Mgr. Radkem Chlupem a s dalšími.)
Telefon na sekretářku ústavu (Mgr. Eva Mokrejšová): 216 19 306

(V urgentních případech můžete využívat taky konzultačních hodin na PřF)


 

Moje kurzy pro Filosofickou fakultu v roce 2001 / 02:

(začátek v týdnu od 1. 10. 2001)
 

   Uvedení k filosofii  (103, 203)  oba semestry; Zk     -  Středa 9:10 v posluchárně 131
Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, nikoliv chronologické, přesto časté odkazy na „dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování bytostné moudrosti?
Doporučeno pro studenty nefilosofických oborů FF a pro oborové studenty religionistiky jako splnění požadavku z filosofie.
Syllabus kurzu - rtf                Pravidla atestace

   
Předsokratici  (108, 208)  oba semestry; -, Zk     -  Pátek 10:50 v učebně 217
Základní kurs pro orientaci v nejstarší řecké filosofii (6. a 5. st.) a v jejich náboženských kontextech. Proměny charakteru zbožnosti, mythologických témat a výrazů, způsobu myšlení. Bohové, Bůh, kosmos, duše, harmonie, živly, mysl, probuzení, Jedno, protiklady. Vznik vědy i racionální kritiky a substituce náboženství, ale i jeho proměna v protofilosofii. Morální kritika náboženství a kritika destrukce, kterou ve jménu morálky působí. Zachování textů.
Syllabus kurzu  -  rtf  -  na rubriku Předsokratici

   Fenomenologie náboženství  (106, 206)  oba semestry;  - , Zk    -  Pondělí 18:20 v učebně 217
Prezentace základních tezí Gerarda van der Leeuwa a některých jeho kasuistik k nim. Diskuse o metodologii oboru (vítány referáty o alternativních metodách a o analogiích v příbuzných oborech). Diskuse o vztahu fenomenologie náboženství a religionistické komparatistiky (vítány referáty s konkrétní kasuistikou). Předpokladem zkoušky je nejméně 1 písemná práce (druhá může být jejím základem).
Určeno pro studenty religionistiky, ostatní si to můžou zvolit jako výběrový kurz.
Základní literatura: G. van der Leeuw: Fenomenology of Religion
Syllabus kurzu

Hynek Bartoš, Zdeněk Kratochvíl:  Duše u presokratiků  (301, 302);  Z nebo Zk
-   Úterý 9:10  v učebně 217
Výběrový kurs v zimním semestru.
Různá pojetí duše v Řecku 8. až 5. století.
Syllabus kurzu

   
Řecké obrázky  (301, 302)  jen letní semestr;  Z     - Středa 10:50 v posl. 131.
Základní místa řeckého náboženství. Charakter míst. Památky výtvarného umění jako svědectví náboženského vnímání. Starší kontexty řeckého náboženství od neolitu. Pozdější vlivy a transformace: Řím, křesťanství po Byzanc. To vše s mnoha obrázky posvátných míst i muzejních věcí. Zápočet za zpracování literárních odkazů. Určeno pro studenty religionistiky i ostatní jako výběrový kurz.
Syllabus kurzu  -  rtfAnotace a syllaby v podobě textových souborů .rtf :

Anotace mých kurzů na FF
Uvední k filosofii
Předsokratici
Řecké obrázky
Duše u presokratikůInformace pro studenty Filosofické fakulty - zatím jen na ff.cuni.cz/ustavy/ufil

Informace pro ostatní studenty - zatím taky jen na ff.cuni.cz/ustavy/ufi


Odkaz na stránky Ústavu filosofie a religionistiky UK FF: ff.cuni.cz/ustavy/ufil
(Tam je díky vzorné péči Lenky Sýkorové opravdu hodně věcí užitečných pro studenty,
včetně průběžně aktualizované verze celého rozvrhu)
E-mail sekretriátu ústavu:  ufar@ff.cuni.cz

Na stránkách www.filosofie.cz
jsou taky rozličné texty v elektronické podobě


 

Na strukturu stránek domény fysis.cz
Zpátky na úvodní stránku fysis.cz

Moje práce na FF UK
     Práce studentů a posudky prací
Konzultační hodiny a adresy
Moje kurzy na FF v roce 2001/02 (včetně anotací, rozvrhu a odkazů na syllaby):
     Uvedení k filosofii
     
Předsokratici
     
Fenomenologie náboženství
     
Řecké obrázky
     
Duše u raných presokratiků (spolu s Hynkem Bartošem)
Informace a odkazy