Paní přirozenosti
  Školní rok 2012 / 2013
    Poslední aktualizace: 26. 2. 2013
 
  

 
 
Předsokratici klasické doby

Dvouhodinovka, až v letním semestru
Úterý od 15:50 v místnosti 217, nám. Jana Palacha.

Základní problémy pozdní předsokratovské filosofie v kontextu ostatních myšlenkových proudů raně klasické doby (verismus výtvarného umění, tragédie, přírodověda, hnutí sofistů). Tedy od nejstarších textově doložených pýthagorejců a Parmenida, přes Empedoklea, Anaxagoru a lékaře, po atomisty a sofisty. Výklad se pokusí vyvarovat anachronismů, například respektem k žánru a důrazem na původní pojmosloví, nicméně musí diskutovat také pozdější školní tradici. Sumu takovéto tradice představuje faktograficky bohatá kniha pánů Kirka, Ravena a Schofielda, se kterou budeme občas polemizovat.

Atestace:
Zkouška na konci semestru na základě přednášek a domluveného rozsahu literatury.

Základní literatura:
Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. OIKYMENH 2004, str. 277 až 580.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov 1995.
Hynek Bartoš: Očima lékaře. Mervart 2006, str. 106 až 261.
(Tomáš Vítek: Empedoklés, zvláště II. Zlomky. Herrmann a synové 2006.)
(V. Hladký, Kratochvíl, Kočandrle: Evoluce před Darwinem. Mervart, v tisku pro rok 2012.)
(Kratochvíl: Anaxagorás a jeho žáci (Úsvit klasického rozumu). Mervart, v tisku pro rok 2013.)

http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/3DK.htm

Ukázka části připravované knihy o Anaxagorovi. pdf

 

 

 

Pdrobný sylabus kurzu
Předsokratici klasické doby.pdf

 

Pdrobný sylabus kurzu
Předsokratici klasické doby.doc

 

Další literatura.pdf

 

Další literatura.doc

 

Anotace všech mých kurzů na FF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na FF.doc