Další obrázek

Zpátky

"Klubovna" semináře v Litoměřicích,
Dómské nám. 3,
roku 1971 v 5 hodin ráno (teda v noci).