Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.

Ústav filosofie a religionistiky
UK FF
nám. Jana Palacha 2
Praha 1 

Akreditační komise MŠMT pro filosofii a vědy o náboženství

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vážený pane předsedo, vážení kolegové,

oznamuji Vám, že resignuji na další členství v poradním sboru akreditační komise.

Důvodem je moje stále hlubší skepse vůči správnosti směru, kterým se ubírají proměny českého vysokého školství.

Nerad bych, aby můj odchod zanechal za sebou nějakou hořkost. Problémy, které vidím, se netýkají činnosti komise (ta se mi zdá být spíše nástrojem) a nehodlám ani jinde zakládat žádné rozbroje. Chci se věnovat spíše oboru samotnému než organizační činnosti, pro jejíž smysl nevidím vnější předpoklady.

V Praze, dne 28.12.2000
 

V úctě

Zdeněk Kratochvíl
zkpost@post.cz